راه های رسیدن به موفقیت

راه های رسیدن به موفقیت

۱۵راه رسیدن به موفقیت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
  • تعداد بازدید: ۲۴۰۹
  • گروه: عمومی

حداقل شرط لازم و ضروری برای موفقیت

۱ – حداقل شرط لازم جهت موفقیت در هر زمینه ای یادگیری همیشگی است.

۲ – همواره کارهای خود را بنویسید و آنان را طبقه بندی کنید ؛ سپس از با اهمیت ترین آنان آغاز کنید.

۳ – به طور پیوسته روی رشد و نوسازی شخصیت خود کار کنید.

۴ – از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو مراقبت کنید. نیرو و نشاط جهت موفقیت و خوشبختی لازم است.

۵ – در مورد تعیین هدف های خود جدیت داشته باشید ، ولی در مورد روش دست یافتن به آنان انعطاف پذیر باشید.

۶ – جهت رسیدن به هر یک از هدف های خود مهلتی تعیین کنید.

۷- هدف های غیر واقع بینانه وجود ندارند . فقط مهلتی که جهت رسیدن به آنان تعیین می کنیم امکانپذیر است واقع بینانه نباشد.

۸ – جهت آن که تمام توان خود را به کار گیرید میبایست رؤیایی فراتر در سر داشته باشید. جهت دست یافتن به «امکانپذیر» میبایست جویای «غیرامکانپذیر» باشید.

۹ – آنچه بیشتر  از همه چیز با موفقیت و خوشبختی همسویی دارد خوشبینی است.

۱۰ – هر موقعیتی را می توان مثبت تلقی کرد ، به شرط آن که آن را به بیان فرصتی جهت رشد و پیشرفت در نظر بگیریم.

۱۱ – اگر در هر شخص و در هر موقعیتی به دنبال نقاط مثبت باشید ، تقریباً همواره آن را پیدا خواهید کرد.

۱۲ – وقتی خدا بخواهد جهت شما هدیه ای بفرستد آن را در مشکلی می پیچد. هر چه مشکل بزرگ تر باشد ، هدیه هم بزرگ تر است!

۱۳ – هر وقت احساس ترس کردید ، شجاعت را با «شجاعانه عمل کردن» در خود پرورش دهید.

۱۴ – رمز و کلید اصلی موفقیت شما  در این است که هدف خود را تعیین کنید و آنگاه طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد و باور کنید این طور هم خواهد شد.

۱۵ – هر تجربه ای را به یک تجربه آموزنده تبدیل کنید . در هر یأس و شکستی ، به دنبال درس با ارزش باشید