بيمه های اتومبيل

 

بیمه های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه نامه حوادث راننده و بیمه نامه شخص ثالث بوده و به طور كلي جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي به اتومبيل و نيز سرنشينان آن و اشخاص ثالث است. بنابراين بيمه‌هاي اتومبيل را می توان به سه گروه زير تقسيم كرد:

 

الف) بيمه نامۀ  شخص ثالث

خطرهاي تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث:

جبران خسارت هاي مالي و بدني وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه در تعهد بيمه‌گر است.

تعريف حوادث:

  • منظور از حوادث، مواردي است از قبيل تصادف، سقوط، واژگوني، انفجار و آتش‌سوزي است.

خسارت مالي:

  • زيان هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

خسارت بدني :

  • هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو يا ديه فوت اشخاص ثالث به سبب حوادث تحت پوشش

تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث

چنانچه در مدت بيمه، خسارتي از محل بيمه نامه پرداخت نشود، بيمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زير تخفيف‌هايي در حق بيمه اعمال مي‌نمايد.

يكسال عدم خسارت  
 

  10 درصد

دوسال عدم خسارت   
 

15 درصد

   سه سال عدم خسارت     
 

20 درصد

چهارسال عدم خسارت

30 درصد

پنج سال عدم خسارت

40 درصد

 شش سال عدم خسارت

50 درصد

هفت سال عدم خسارت

60 درصد

هشت سال عدم خسارت

70 درصد

 

 

توصيه به بيمه گذاران شخص ثالث:

۱- از آنجائي كه معمولاَ هر ساله مبلغ ديه افزايش مي‌يابد، پيشنهاد مي‌گردد مبلغ مسئوليت خود را بيش از ديه روز (تحت عنوان مازاد) خريداري فرماييد.

۲- بيمه نوين آمادگي دارد بدون راي دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را پرداخت نمايد.

۳- چنانچه از وسيله نقليه سواري شخصي خود در امر مسافركشي نيز استفاده مي‌نمائيد، مراتب را به بيمه گر خود اطلاع دهيد.

۴- براي آشنايي از مزايا و امتيازات بيمه نوين، با يكي از شعب و يا نمايندگي‌هاي اين شركت تماس حاصل فرماييد.

 

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده

در اين بيمه غرامت ناشي از نقص عضو و يا فوت راننده مقصر حادثه تحت پوشش قرار مي‌گيرد، شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه حوادث راننده را به همراه بيمه شخص ثالث به بيمه گذاران ارائه نمايند.

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بيمه بدنه خسارت وارده به اتومبيل مورد بيمه را جبران مي‌نمايد.

خسارت‌هاي تحت پوشش:

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك يا برخورد اجسام ديگر به آن و يا واژگوني، سقوط و يا چنانچه در حين حركت اجزا یا محمولات مورد بيمه به آن برخورد نمايد.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي، انفجار و يا صاعقه به خودرو وارد آيد.

۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي و يا شروع به دزدي به وسيله نقليه خسارت وارد شود.

خطرات اضافي :

بيمه گذار مي‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، تمام يا تعدادي از خطرهاي مشروحه زير را به بيمه نامه اصلي خود اضافه نمايد:

سرقت درجاي قطعات و لوازم خودرو

هزينه اياب ذهاب در دوره تعميرات

شكست شيشه به تنهايي

تاثير مواد شيميايي، رنگ و اسيد

خطرات حوادث طبيعي ( سيل، زلزله و ...)

حذف ماده ۱۰ قانون بيمه (نوسان قيمت ها تا ۲۵% در خسارات جزئي)

افت قيمت خودرو بر اثر حادثه

افزايش قيمت خودرو

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه

هرگاه بيمه‌گذار در طول يك‌سال مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي از محل بيمه نامه دريافت نكند، به هنگام تجديد بيمه نامه، تخفيف عدم خسارت براي سال‌هاي بعد به ترتيب زير براي او منظور خواهد شد.

يك سال عدم خسارت  
 

     30 درصد

 دو سال عدم خسارت    
 

     45 درصد

 سه سال عدم خسارت   
 

    55 درصد

      چهار سال عدم خسارت         
 

    65 درصد

    پنج سال عدم خسارت و بيشتر       
 

    75 درصد

 

        
 

توصيه به بيمه گذاران بيمه بدنه

هرگونه تغيير كاربري را به اطلاع شركت بيمه برسانيد.

درصورت نصب لوازم اضافي، مراتب را به بيمه گر اعلام فرمائيد.

براي بهره مندي بيشتر از مزاياي بيمه بدنه با پرداخت حق بيمه اندكي، خطرات اضافي را به خطرات اصلي بيمه نامه اضافه فرماييد.

براي آشنايي بيشتر و پاسخگويي به سوالات احتمالي با شرکت نمایندگی بیمه نسیم آتیه سازان کیمیا و با شماره های07137315510 و 09170006082 تماس حاصل فرماييد