بیمه مسئولیت

انواع بیمه های متنوع مسئولیت در ایجاد نظم اجتماعی، تأمین حرفه ای و مشاغل و فعالیت ها، جبران زیان های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا نماید. بیمه های مسئولیت ، یکی از رشته های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. بر این اساس، موضوع این بیمه نامه، جبران زیان وارد به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمده بیمه گذاران است.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان:
این بیمه صدمات بدنی (جبران هزینه های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو) وارد به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، تحت پوشش قرار می دهد، انواع آن:
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

بیمه مسئولیت مدنی عمومی :
این بیمه خسارت های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه گذار به اشخاص ثالث وارد می شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد را زیر پوشش قرار می دهد؛ مانند:
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب 
بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان 
بیمه مسئولیت مدنی جامع (CGL)
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه های عمرانی در قبال اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ های عمومی و خصوصی
بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیأت مدیره مجتمع های مسکونی یا اداری در قبال ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان
و .....

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
این بیمه مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی را که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان در قبال خدمات گیرندگان است، زیر پوشش قرار می دهد مانند:
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیرا پزشکان و پرستاران
بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها 
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر، محاسب
بیمه مسئولیت حرفه ای سر دفتران اسناد رسمی
بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین
 

بیمه مسئولیت قراردادی :
به طور معمول، دوطرف یک قرارداد می کوشند تعهدهای خود را به بهترین شکل انجام دهند، اما گاهی وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی موجب زیان مالی یک طرف قرارداد می گردد. این بیمه خسارت های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه گذار در قبال طرف دیگر قرارداد را زیر پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در قبال گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای (داخلی)
بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای براساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی براساس شرایط بارنامه فیاتا 
بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی (داخلی و خارجی )
بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مؤجر
بیمه مسئولیت پیمانکاران در برابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده

بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات + تضمین کیفیت کالا و خدمات
این بیمه خسارت های مالی و یا بدنی ناشی از نقص کالای تولیدی و فروخته شده (دارای استاندارد) به مصرف کننده و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار باشد، تحت پوشش قرار می دهد.
این نوع بیمه در دو بخش از (خدمات گارانتی) و بیمه (مسئولیت تبعی ناشی از محصول) عرضه می شود و انواع آن :
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی 
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی 
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوله های آبرسانی و شبکه آبیاری
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و.....
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی 
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی

طرح های ویژه
این بیمه ها در مواردی صادر می شود که ماهیتاً موضوع جدید باشد. پوشش های بیمه ای قابل ارائه در طرح های ویژه مالی و جانی اشخاص ثالث است.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت داخلی کالا در برابر گمرک
بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت خارجی کالا در برابر گمرک
بیمه تضمین ورود و خروج موقت خودرو در برابر گمرک
بیمه اسب های مسابقه
بیمه گلخانه

نحوه پرداخت خسارت

بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از هر گونه ادعا عليه خود، جهت دريافت خسارت بيمه مسئوليت بلافاصله و حداكثر ظرف مدت ۵ روز به صورت كتبي بيمه گذار را مطلع نموده تا بيمه گر اقدام به تشكيل پرونده خسارت نمايد. سپس با توجه به رشته بيمه اي اسناد و مدارك مورد نياز توسط بيمه گر درخواست مي گردد.

عموماً براي بیمه هاي مسئوليت با توجه به اينكه بخش اعظم تعهدات خسارت هاي جاني است اسناد و مدارك مورد نياز در تمامي رشته ها به قرار زير است:


•  ادعاي خسارت زيانديده

•  مدارك باليني و درماني بيمارستانها و مراكز درماني

•  نظریه پزشکی قانونی
 

•  گزارش بازرس حوادث کار
 

اسناد و اوراق بازجویی و اظهارات مراجع انتظامی و قانونی

-   • رأی مراجع قضایی

      • لیست تأمین اجتماعی ماه وقوع حادثه
 

• لیست حقوق و دستمزد 

• پروانه ساختمانی (براي بيمه نامه هاي مسئوليت كارفرمادرقبال كاركنان پروژه هاي ساختماني
 

گزارش و کروکی پلیس

گواهینامه

-   • اسناد مدارک وسیله نقلیه

 

در پرونده هاي تعهدات مالي از جمله متصديان حمل و نقل

  • بارنامه ، قبص باسكول مبدأو مقصد ، گزارش و كروكي مقامات انتظامي