مستندات

موردی یافت نشد

بیمه نامه طرح آتیه فرزندان

بیمه نامه مذکور بهترین فرصت و گزینه  برای افرادی است که به دنبال سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته برای فرزندان و عزیزان خود در راستای نیل به اهداف از قبل طراحی شده (شامل تامین مسکن، هزینه های ازدواج، جهزیه، مخارج تحصیلی و غیره) می باشند. این بیمه نامه که برای بیمه شدگان زیر ۱۸سال طراحی شده است، علاوه بر داشتن تمامی مزایا و ویژگیهای بیمه نامه عمروسرمایه گذاری، با طراحی خاص خود هر گونه دغدغه و نگرانی بیمه گذار طی فرایند و دوره سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته را که ممکن است منجر به انقطاع و یا برهم ریختگی سرمایه گذاری گردد را بر طرف نموده است.

 

ویژگیهای بیمه نامه طرح آتیه فرزندان نوین

  • معافیت از پرداخت حق بیمه سنوات آتی در صورت فوت و یا ازکارافتادگی به هر علت بیمه گذار

این معافیت شامل حق بیمه اصلی و اضافی با احتساب تعدیلات سالانه بوده و برهمین اساس بیمه گر (شرکت بیمه نوین) در صورت فوت و یا ازکارافتادگی به هر علت بیمه گذار، که می تواند منجر به عدم امکان تشکیل اندوخته برای فرزندان و یا عزیزان وی گردد، تعهد پرداخت حق بیمه و ادامه فرایند سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته بیمه نامه را بر عهده می گیرد