مراجع درمانی طرف قرارداد

استان

شهر

نوع

کلمه کلیدی

 • دکتر میر

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۰۷۱۳۶۲۶۰۰۹۹
  3. آدرس: فارس، شیراز، فارس-شیراز-خیابان عفیف آباد
 • فربدان

  1. نوع: دندانپزشکی
  2. تلفن: ۰۷۱۳۶۲۷۰۸۹۶
  3. آدرس: فارس، شیراز، فارس- شیراز- قصردشت-نرسیده به چهار راه زرگری-روبروی کوچه ۶۵
 • انکولوژی امیر

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۰۷۷-۳۶۲۶۰۰۹۹
  3. آدرس: فارس، شیراز، بلوار فرهنگ شهر- روبروي استخر کوثر
 • ابوعلی سینا

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۰۷۱-۳۳۴۴۰۰۰۰
  3. آدرس: فارس، شیراز، شهر جدید صدرا
 • فرهمند فر

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۶۴۷۴۸
  3. آدرس: فارس، شیراز، خیابان قصردشت
 • اردیبهشت

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۳۶۲۸۳۱۱۰
  3. آدرس: فارس، شیراز، بولوار چمران
 • سپید

  1. نوع: مرکز جراحی محدود
  2. تلفن: ۰۷۱-۳۶۲۸۴۴۱۱
  3. آدرس: فارس، شیراز، بلوارفرهنگ شهر-نبش ک ۳۲
 • آرش حکمت

  1. نوع: دندانپزشکی
  2. تلفن: ۳۶۴۸۸۵۸۵
  3. آدرس: فارس، شیراز، بلوارزرهي-نبش تقاطع بعثت-جنب بانک رسالت
 • دکتر میرحسینی

  1. نوع: بیمارستان
  2. تلفن: ۰۷۱-۳۲۲۸۴۴۳۳
  3. آدرس: فارس، شیراز، شيراز ، ميدان اطلسي ، بلوار هجرت ، روبروي خيابان عبير آميز
 • پارس

  1. نوع: دندانپزشکی
  2. تلفن: ۶۳۱۱۱۹۳
  3. آدرس: فارس، شیراز، شيراز ، ميدان معلم ، اول فرهنگ شهر ، جنب بانک مسکن
 • چشم پزشکی بینا گستر

  1. نوع: مرکز جراحی محدود
  2. تلفن: ۳۶۲۳۵۱۵
  3. آدرس: فارس، شیراز، شيراز ، بلوار ارم ، خيابان سروناز ، نبش کوچه ۵
 • چشم پزشکی بینا گستر

  1. نوع: کلینیک
  2. تلفن: ۷۱-۳۶۲۳۵۱۵
  3. آدرس: فارس، شیراز، شيراز ، بلوار ارم ، خيابان سروناز ، نبش کوچه ۵